Oznámení
Otevírací doba obchodu v Záboří - prosinec 2023
Poskytnuté dotace


*Program obnovy venkova Jihočeského kraje 2022 poskytl finanční podporu na projekt "Sekačka na údržbu zeleně", ve výši 220 000,- Kč.
* Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s. zajistila dotaci pro naši obec z programu rozvoje venkova ČR 2022 na projekt "Veřejné prostranství" ve výši 314 252 Kč.


Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška
Diecézní charita České Budějovice - pro Ukrajinu
Milostivé léto - exekuce
smíšené zboží Záboří - provozní doba
Zapůjčení párty stanu a pivních setů (lavice se stolem)

Obec má k dispozici k zapůjčení na soukromé akce pro místní obyvatele :
- nůžkový párty stan o vel. 6 x 4 m
- pivní sety (lavice + stů)

Zapůjčení stanu je zpoplatněno ve výši 400,-- Kč

V případě zájmu je možno si zapůjčení objednat na obecním úřadě.