Oznámení

Poskytnuté dotace

*Program obnovy venkova Jihočeského kraje 2022 poskytl finanční podporu na projekt "Sekačka na údržbu zeleně", ve výši 220 000,- Kč.
* Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s. zajistila dotaci pro naši obec z programu rozvoje venkova ČR 2022 na projekt "Veřejné prostranství" ve výši 314 252 Kč.