Obecní úřad

Základní informace

Název:       Obec Záboří
okres České Budějovice

Rozloha: 1653 ha

Katastrální území:

  • Záboří u Českých Budějovic
  • Lipanovice

Části obce:

  • Dobčice                              59 obyvatel
  • Lipanovice                          80 obyvatel
  • Záboří                               225 obyvatel
  • Chatová oblast Lipanovice   10 obyvatel
  • celkem                              374 obyvatel  
  • z toho: žen 186, mužů 188,      
  • stav k 1.1.2024

Adresa: Obec Záboří, 373 84 Záboří

Telefon: 387 982 141,   602 050 136 (starosta)

E – mail: info@obeczabori.cz

IČO: 00 245 691

Číslo účtu: 12129231 / 0100   vedený u KB České Budějovice

 

 


Popis úřadu

Starosta obce :          Ing. Libor Drdáček            Záboří 8              tel: 602 050 136

1. místostarosta :       Martin Reisner                 Dobčice 12          tel: 602 253 204

2. místostarosta :      Ing. Tomáš Gottwald        Lipanovice 38      tel: 602 373 840

Sekretářka :              Jiřina Stroganová             Záboří 52             tel: 723 218 606

Účetní :                     Michaela Čeloudová          Záboří 35            tel: 607 284 732

Zaměstnanec :          Vladimír Bořil                    Lipanovice 13      tel: 602 262 603

 

Úřední hodiny Obecního úřadu:

 

Úterý :                                    8 - 11               15 - 18

 

Čtvrtek :                                  8 - 11              15 - 17

Pátek :                                    8 - 11               

Kromě těchto úředních hodin je možno si domluvit individuální schůzku

 

 

 

Zastupitelstvo obce :

Ing. Libor Drdáček           Záboří 8              nezávislý kandidát      

Martin Reisner                 Dobčice 12          nezávislý kandidát       

Ing. Tomáš Gottwald        Lipanovice 38      nezávislý kandidát      

Milada Pouzarová            Záboří 55             nezávislý kandidát

Ing. Petr Čermák              Záboří  51            nezávislý kandidát

Ing. Jarosalva Janáčová   Záboří 21            nezávislý kamdidát

Petr Šimek                        Záboří 2               nezávislý kandidát

 

 

Finanční výbor :

Ing. Petr Čermák             Záboří 51      předseda

Hana Divišová                 Záboří 72      člen

Tereza Růžičková            Záboří 24      člen

 

Kontrolní výbor :

Petr Šimek                       Záboří 2                předseda

Jitka Žáková                     Lipanovice 13       člen

Ludmila Švarcová             Záboří 14             člen

 

Komise výstavby :

Ing. Josef Honsa              Záboří 25            předseda

Zdeněk Lerch                   Lipanovice 6       člen

Ing. Jiří Boček                  Dobčice 4           člen

 

Komise sociálního zabezpečení :

Ing. Jaroslava Janáčová     Záboří 21      předseda

Marie Kneiflová                   Lipanovice 13     člen

Eva Krätzerová                   Záboří 60           člen

 

Komise pro občanské záležitosti :

Milada Pouzarová              Záboří 55          předseda

Olga Petrášková                Záboří 57          člen

Jiřina Stroganová               Záboří 52          člen

 

Knihovnice:

Eva Krätzerová                 Záboří 60

 

Kronikářka:

Ing. Marie Bočková           Dobčice 4