Úřad

Důležitá upozornění

Vidimace a legalizace listin

Na Obecním úřadu v Záboří je možno ověřit podpis nebo kopie listin. Cena za ověření podpisu 50 Kč nebo ověření 1 stránky listiny formátu A4 je 30 Kč.

Rovněž je k dispozici pracoviště Czech Point, kde lze získat výpis z bodového hodnocení řidičů, výpis z insolvenčního rejstříku, výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku, výpis ze živnostenského rejstříku, výpis z rejstříku trestů, výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů a další výpisy.

Na Obecním úřadě je k dispozici laminovačka.    Za laminování   A3 cena   15 Kč,  A4 cena   10 Kč,  A5 cena  5 Kč

Ceny poplatků

Popelnice: 600 Kč za osobu (včetně DPH)

                  600 Kč majitelé rekreačních objektů

                  600 Kč podnikatelé za objekt

Poplatek ze psa (v průběhu roku poměrná část): 50 Kč

Za přihlášení k trvalému pobytu: 50 Kč

Za vydání fotokopie z úředních spisů: 50 Kč za každou stránku

Za jedno vážení na mostní váze: 50 Kč