Knihovna

Ustanovující zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

GDPR

COVID - 19 : CO MÁM DĚLAT KDYŽ ?

Dotaz k pitné vodě:

Usnesení vlády o přijetí krizového opatření

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitestev krajů

Územní plán obce

Veřejná vyhláška : ÚZEMNÍ PLÁN ZÁBOŘÍ

Schválený závěrečný účet Svazku obcí Dehtář za rok 2019

Návrh závěrečného účtu SO Blanský les - podhůří

Informace 30/2/2020

Informace 29/1/2020

informace 28/6/2019

Otevírací doba knihovny

  O T E V Í R A C Í   D O B A

 

Obecní knihovny :

06.01.2020    -   od  16:00   –   do  17:30

20.01.2020    -   od  16:00   –   do  17:30

03.02.2020    -   od  16:00   –   do  17:30

17.02.2020    -   od  16:00   –   do  17:30

02.03.2020    -   od  16:00   –   do  17:30

16.03.2020    -   od  16:00   –   do  17:30

06.04.2020    -   od  16:00   –   do  17:30

    20.04.2020    -     od  16:00   –   do  17:30

04.05.2020    -   od  16:00   –   do  17:30

01.06.2020    -   od  16:00   –   do  17:30

13.07.2020    -   od  16:00   –   do  17:30

03.08.2020    -   od  16:00   –   do  17:30

07.09.2020    -   od  16:00   –   do  17:30

    21.09.2020    -   od  16:00   –   do  17:30

05.10.2020    -   od  16:00   –   do  17:30

19.10.2020    -   od  16:00   –   do  17:30

02.11.2020    -   od  16:00   –   do  17:30

    16.11.2020    -   od  16:00   –  do   17:30

7.12.2020    -   od  16:00   –  do   17:30