Dotace

Stavební úprava obecní knihovny

Realizace: 15.7.2023 - 25.10.2023
Rozpočet: 498 363,- Kč
Poskytnutá dotace: 180 000,- Kč
Dotace z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2023

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
jihocesky-kraj-povinna-publicita-.jpg 772.3 Kb
publicita.pdf 172.9 Kb

Veřejné prostranství obce Záboří II.

Realizace 1.4.2022 - 31.12.2022, Rozpočet  315 000 Kč, Projekt byl podpořen přes SCLLD MAS Blanský les-Netolicko o.p.s.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
publicita-projekt-workout.pdf 74.5 Kb

Kultura v obci Záboří

Realizace 1.9.2020-30.9.2021
Rozpočet 349 000 Kč
Projekt byl podpořen přes SCLLD MAS Blanský les-Netolicko o.p.s.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
povinna-publicita-1.pdf cedule - povinná publicita 75.4 Kb

Nákup zahradního traktoru-sekačky

Realizace 1.1.2022-11.5.2022
Rozpočet 453 900 Kč
Dotace z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2022

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
jihocesky-kraj-povinna-publicita-.jpg 772.3 Kb

Údržba vodovodního řadu, výměna vodovodních šoupat a vodoměrů

Realizace 1.1.2020-31.12.2020
Poskytnutá dotace 223 000 Kč
Dotace z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020


Údržba vodovodního řadu, výměna vodovodních šoupat a vodoměrů: druhá etapa (Dobčice, Záboří)

Realizace 1.1.2021-31.12.2021
Poskytnutá dotace 150 000 Kč
Dotace z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2021


Veřejné prostranství obce Záboří

Realizace 1.5.2021-30.6.2022
Rozpočet 500 788 Kč
Projekt byl podpořen přes SCLLD MAS Blanský les-Netolicko o.p.s.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
cedule-povinna-publicita.pdf 72.8 Kb