Dotace

Nové pódium Záboří

Nové pódium obec Záboří

Realizace 1.7.2023 - max 31.12.2024

Rozpočet 384 115,00 Kč

Poskytnutá dotace 280 000,00 Kč

Projekt byl podpořen přes SCLLD MAS Blanský les-Netolicko o.p.s.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
publicita-podium-zabori.pdf 74.2 Kb

Stavební úprava obecní knihovny

Realizace: 15.7.2023 - 25.10.2023
Rozpočet: 498 363,- Kč
Poskytnutá dotace: 180 000,- Kč
Dotace z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2023

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
jihocesky-kraj-povinna-publicita-.jpg 772.3 Kb
publicita.pdf 172.9 Kb

Veřejné prostranství obce Záboří II.

Realizace 1.4.2022 - 31.12.2022, Rozpočet  315 000 Kč, Projekt byl podpořen přes SCLLD MAS Blanský les-Netolicko o.p.s.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
publicita-projekt-workout.pdf 74.5 Kb

Kultura v obci Záboří

Realizace 1.9.2020-30.9.2021
Rozpočet 349 000 Kč
Projekt byl podpořen přes SCLLD MAS Blanský les-Netolicko o.p.s.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
povinna-publicita-1.pdf cedule - povinná publicita 75.4 Kb

Nákup zahradního traktoru-sekačky

Realizace 1.1.2022-11.5.2022
Rozpočet 453 900 Kč
Dotace z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2022

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
jihocesky-kraj-povinna-publicita-.jpg 772.3 Kb

Údržba vodovodního řadu, výměna vodovodních šoupat a vodoměrů

Realizace 1.1.2020-31.12.2020
Poskytnutá dotace 223 000 Kč
Dotace z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020


Údržba vodovodního řadu, výměna vodovodních šoupat a vodoměrů: druhá etapa (Dobčice, Záboří)

Realizace 1.1.2021-31.12.2021
Poskytnutá dotace 150 000 Kč
Dotace z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2021


Veřejné prostranství obce Záboří

Realizace 1.5.2021-30.6.2022
Rozpočet 500 788 Kč
Projekt byl podpořen přes SCLLD MAS Blanský les-Netolicko o.p.s.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
cedule-povinna-publicita.pdf 72.8 Kb

Dětské hřiště

 

Místní akční skupina Blanský les – Netolicko o.p.s.

zajistila dotaci pro naši obec

z Programu rozvoje venkova ČR 2021 –veřejné prostranství

v dubnu se v rámci dočerpání tohoto dotačního titulu dovybavilo dětského hřiště v Záboří

o vahadlovou houpačku a balanční prvek.

 

 

 

 

 

 

 

 


Poskytnutím dotace naší obci

Obec Záboří za podpory

Místní akční skupiny Blanský les – Netolicko o.p.s.

a to poskytnutím dotace

z Programu rozvoje venkova ČR 2020

Vybavila sál novým nábytkem (židle, stoly, rautová skříň),

Zhotovila se nová venkovní terasa a zakoupeno bylo 5 setů venkovního sezení.

Vše bylo dokončeno 28.6.2021 ve výši nákladů    515 450 Kč

       z Programu rozvoje venkova ČR 2021

budou v letošním roce vybavena dětská hřiště v Záboří, Lipanovicích a Dobčicích.

Realizace červenec 2021 ve výši  nákladů     453 465 Kč

 

 

JIHOČESKÝ KRAJ

 

Program obnovy venkova

Jihočeského kraje 

poskytl dotaci na výměnu vodovodních šoupat a vodoměrů v Dobčicích a Záboří 150 tisíc korun.

Výměna vodoměrů a vodovodních šoupat  v  Dobčicích je ukončena . Vlivem pandemie Covid-19  je výměna vodovodů v Záboří přesunuta na rok 2022.