Úřední deska

Poskytnutím dotace z Programu rozvoje venkova ČR

Obec Záboří za podpory

Místní akční skupiny Blanský les – Netolicko o.p.s.

a to poskytnutím dotace

z Programu rozvoje venkova ČR 2020

Vybavila sál novým nábytkem (židle, stoly, rautová skříň),

Zhotovila se nová venkovní terasa a zakoupeno bylo 5 setů venkovního sezení.

Vše bylo dokončeno 28.6.2021 ve výši nákladů    515 450 Kč

       z Programu rozvoje venkova ČR 2021

budou v letošním roce vybavena dětská hřiště v Záboří, Lipanovicích a Dobčicích.

Realizace červenec 2021 ve výši  nákladů     453 465 Kč