Úřední deska

Důležitá upozornění

 

 

 

Nové stanoviště kontejnerů.

U bývalého obchodu bylo zřízeno nové stanoviště kontejnerů na tříděný odpad. Jsou zde kontejnery na plast, sklo a papír.

Obyvatelé bytovek mohou odkládat tříděný odpad již na tomto stanovišti a nemusí jej nosit až k nynějšímu obchodu.

 

 

 

Ověřování podpisů a listin

Na Obecním úřadu v Záboří je možno ověřit podpis nebo kopie listin. Cena za ověření podpisu nebo 1 stránky listiny formátu A4 je 30 Kč.

Rovněž je k dispozici pracoviště Czech Point, kde lze získat výpis z bodového hodnocení řidičů, výpis z insolvenčního rejstříku, výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku, výpis ze živnostenského rejstříku, výpis z rejstříku trestů, výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů a další výpisy.