Úřední deska

Dotaz k pitné vodě:

 

Na hlavním vodovodním řadu došlo k výměně redukčního ventilu, který snižuje tlak v rozvodu vody (původní ventil přestal fungovat). Před nový ventil musí být osazen  (dle pokynů výrobce) jemný filtr  na zachycení nečistot. Toto sítko roztříští vodu na jemné bublinky, ve sklenici tvoří mléčnou vodu, které po chvilce vyprchají. Jemné perlení vody nezpůsobuje nezávadnost pitné vody v obci.

K dotazu na dezifenkci vody: proběhla osobní kontrola dávkovače  dezinfekčního prostředku v rezervoáru pro obec Záboří. Dávkovač je automatický a plně funkční. Co se týče množství, je nastaven na spodní hranici možného dávkování pro daný průtok, což vyplývá ze zkoušek vody, které provádí Zdravodní Ústav. Z výsledků zkoušek je patrné, že chlor ve vodě je na spodní hranici normy.

Laboratorní výsledky zkoušek jsou k nahlédnutí na obecním úřadu.