Úřední deska

Dětské hřiště

 

Místní akční skupina Blanský les – Netolicko o.p.s.

zajistila dotaci pro naši obec

z Programu rozvoje venkova ČR 2021 –veřejné prostranství

v dubnu se v rámci dočerpání tohoto dotačního titulu dovybavilo dětského hřiště v Záboří

o vahadlovou houpačku a balanční prvek.