Dotace

Údržba vodovodního řadu, výměna vodovodních šoupat a vodoměrů

Realizace 1.1.2020-31.12.2020
Poskytnutá dotace 223 000 Kč
Dotace z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020