Dotace

Údržba vodovodního řadu, výměna vodovodních šoupat a vodoměrů: druhá etapa (Dobčice, Záboří)

Realizace 1.1.2021-31.12.2021
Poskytnutá dotace 150 000 Kč
Dotace z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2021