Dotace

Nákup zahradního traktoru-sekačky

Realizace 1.1.2022-11.5.2022
Rozpočet 453 900 Kč
Dotace z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2022