Usnesení
Usnesení zastupitelstva obce přijatá v roce 2020